Znajdź mieszkanie dla siebie

Lista mieszkań i lokali usługowych

Lokal Piętro L. pokoi m2 Status Karta Szczegóły
M.66 6 3 49.05 sprzedane
pobierz zobacz
M.65 6 2 38.88 sprzedane
pobierz zobacz
Lokal 5 parter 3 61.39 zarezerwowane
pobierz zobacz
M.64 6 1 25.4 sprzedane
pobierz zobacz
Lokal 4 parter 3 61.62 zarezerwowane
pobierz zobacz
M.63 6 1 28.85 sprzedane
pobierz zobacz
Lokal 3 parter 3 61.16 zarezerwowane
pobierz zobacz
M.62 6 1 28.31 sprzedane
pobierz zobacz
Lokal 2 parter 3 88.19 zarezerwowane
pobierz zobacz
M.61 6 1 27.4 sprzedane
pobierz zobacz
Lokal 1 parter 3 78.28 sprzedane
pobierz zobacz
M.60 6 1 28.39 sprzedane
pobierz zobacz
M.59 6 2 32.29 sprzedane
pobierz zobacz
M.58 6 2 32.29 sprzedane
pobierz zobacz
M.57 6 1 28.91 sprzedane
pobierz zobacz
M.56 6 1 28.91 sprzedane
pobierz zobacz
M.55 5 3 49.05 sprzedane
pobierz zobacz
M.54 5 2 38.88 sprzedane
pobierz zobacz
M.53 5 1 25.4 sprzedane
pobierz zobacz
M.52 5 1 28.85 sprzedane
pobierz zobacz
M.51 5 1 28.31 sprzedane
pobierz zobacz
M.50 5 1 27.4 sprzedane
pobierz zobacz
M.49 5 1 28.39 sprzedane
pobierz zobacz
M.48 5 2 32.29 sprzedane
pobierz zobacz
M.47 5 2 32.29 sprzedane
pobierz zobacz
M.46 5 1 28.91 sprzedane
pobierz zobacz
M.45 5 1 28.91 sprzedane
pobierz zobacz
M.44 4 3 49.05 sprzedane
pobierz zobacz
M.43 4 2 38.88 sprzedane
pobierz zobacz
M.42 4 1 25.4 sprzedane
pobierz zobacz
M.41 4 1 28.85 sprzedane
pobierz zobacz
M.40 4 1 28.31 sprzedane
pobierz zobacz
M.39 4 1 27.4 sprzedane
pobierz zobacz
M.38 4 1 28.39 zarezerwowane
pobierz zobacz
M.37 4 2 32.29 sprzedane
pobierz zobacz
M.36 4 2 32.29 sprzedane
pobierz zobacz
M.35 4 1 28.91 sprzedane
pobierz zobacz
M.34 4 1 28.91 sprzedane
pobierz zobacz
M.33 3 3 49.05 sprzedane
pobierz zobacz
M.32 3 2 38.88 sprzedane
pobierz zobacz
M.31 3 1 25.4 sprzedane
pobierz zobacz
M.30 3 1 28.85 sprzedane
pobierz zobacz
M.29 3 1 28.31 sprzedane
pobierz zobacz
M.28 3 1 27.4 sprzedane
pobierz zobacz
M.27 3 1 28.39 sprzedane
pobierz zobacz
M.26 3 2 32.29 sprzedane
pobierz zobacz
M.25 3 2 32.29 sprzedane
pobierz zobacz
M.24 3 1 28.91 sprzedane
pobierz zobacz
M.23 3 1 28.91 sprzedane
pobierz zobacz
M.22 2 3 49.05 sprzedane
pobierz zobacz
M.21 2 2 38.88 sprzedane
pobierz zobacz
M.20 2 1 25.4 sprzedane
pobierz zobacz
M.19 2 1 28.85 sprzedane
pobierz zobacz
M.18 2 1 28.31 sprzedane
pobierz zobacz
M.17 2 1 27.4 sprzedane
pobierz zobacz
M.16 2 1 28.39 sprzedane
pobierz zobacz
M.77 7 3 48.82 sprzedane
pobierz zobacz
M.76 7 2 38.79 sprzedane
pobierz zobacz
M.75 7 1 25.4 sprzedane
pobierz zobacz
M.74 7 1 28.85 sprzedane
pobierz zobacz
M.73 7 1 28.31 sprzedane
pobierz zobacz
M.72 7 1 27.4 sprzedane
pobierz zobacz
M.71 7 1 28.39 sprzedane
pobierz zobacz
M.70 7 1 32.29 sprzedane
pobierz zobacz
M.69 7 2 32.29 sprzedane
pobierz zobacz
M.68 7 1 28.91 sprzedane
pobierz zobacz
M.67 7 1 28.91 sprzedane
pobierz zobacz
M.15 2 2 32.29 sprzedane
pobierz zobacz
M.14 2 2 32.29 sprzedane
pobierz zobacz
M.13 2 1 28.91 sprzedane
pobierz zobacz
M.12 2 1 28.91 sprzedane
pobierz zobacz
M.11 1 3 49.05 sprzedane
pobierz zobacz
M.10 1 2 38.88 sprzedane
pobierz zobacz
M.09 1 1 25.4 sprzedane
pobierz zobacz
M.08 1 1 28.85 sprzedane
pobierz zobacz
M.07 1 1 28.31 sprzedane
pobierz zobacz
M.06 1 1 27.4 sprzedane
pobierz zobacz
M.05 1 1 28.39 sprzedane
pobierz zobacz
M.04 1 2 32.29 sprzedane
pobierz zobacz
M.03 1 2 32.29 sprzedane
pobierz zobacz
M.02 1 1 28.91 sprzedane
pobierz zobacz
M.01 1 1 28.91 sprzedane
pobierz zobacz
LokalM.66
Piętro6
Liczba pokoi3
Powierzchnia49.05 m2
Statussprzedane
 
Kartapobierz
Szczegółyzobacz
  
LokalM.65
Piętro6
Liczba pokoi2
Powierzchnia38.88 m2
Statussprzedane
 
Kartapobierz
Szczegółyzobacz
  
LokalLokal 5
Piętro0
Liczba pokoi3
Powierzchnia61.39 m2
Statuszarezerwowane
 
Kartapobierz
Szczegółyzobacz
  
LokalM.64
Piętro6
Liczba pokoi1
Powierzchnia25.4 m2
Statussprzedane
 
Kartapobierz
Szczegółyzobacz
  
LokalLokal 4
Piętro0
Liczba pokoi3
Powierzchnia61.62 m2
Statuszarezerwowane
 
Kartapobierz
Szczegółyzobacz
  
LokalM.63
Piętro6
Liczba pokoi1
Powierzchnia28.85 m2
Statussprzedane
 
Kartapobierz
Szczegółyzobacz
  
LokalLokal 3
Piętro0
Liczba pokoi3
Powierzchnia61.16 m2
Statuszarezerwowane
 
Kartapobierz
Szczegółyzobacz
  
LokalM.62
Piętro6
Liczba pokoi1
Powierzchnia28.31 m2
Statussprzedane
 
Kartapobierz
Szczegółyzobacz
  
LokalLokal 2
Piętro0
Liczba pokoi3
Powierzchnia88.19 m2
Statuszarezerwowane
 
Kartapobierz
Szczegółyzobacz
  
LokalM.61
Piętro6
Liczba pokoi1
Powierzchnia27.4 m2
Statussprzedane
 
Kartapobierz
Szczegółyzobacz
  
LokalLokal 1
Piętro0
Liczba pokoi3
Powierzchnia78.28 m2
Statussprzedane
 
Kartapobierz
Szczegółyzobacz
  
LokalM.60
Piętro6
Liczba pokoi1
Powierzchnia28.39 m2
Statussprzedane
 
Kartapobierz
Szczegółyzobacz
  
LokalM.59
Piętro6
Liczba pokoi2
Powierzchnia32.29 m2
Statussprzedane
 
Kartapobierz
Szczegółyzobacz
  
LokalM.58
Piętro6
Liczba pokoi2
Powierzchnia32.29 m2
Statussprzedane
 
Kartapobierz
Szczegółyzobacz
  
LokalM.57
Piętro6
Liczba pokoi1
Powierzchnia28.91 m2
Statussprzedane
 
Kartapobierz
Szczegółyzobacz
  
LokalM.56
Piętro6
Liczba pokoi1
Powierzchnia28.91 m2
Statussprzedane
 
Kartapobierz
Szczegółyzobacz
  
LokalM.55
Piętro5
Liczba pokoi3
Powierzchnia49.05 m2
Statussprzedane
 
Kartapobierz
Szczegółyzobacz
  
LokalM.54
Piętro5
Liczba pokoi2
Powierzchnia38.88 m2
Statussprzedane
 
Kartapobierz
Szczegółyzobacz
  
LokalM.53
Piętro5
Liczba pokoi1
Powierzchnia25.4 m2
Statussprzedane
 
Kartapobierz
Szczegółyzobacz
  
LokalM.52
Piętro5
Liczba pokoi1
Powierzchnia28.85 m2
Statussprzedane
 
Kartapobierz
Szczegółyzobacz
  
LokalM.51
Piętro5
Liczba pokoi1
Powierzchnia28.31 m2
Statussprzedane
 
Kartapobierz
Szczegółyzobacz
  
LokalM.50
Piętro5
Liczba pokoi1
Powierzchnia27.4 m2
Statussprzedane
 
Kartapobierz
Szczegółyzobacz
  
LokalM.49
Piętro5
Liczba pokoi1
Powierzchnia28.39 m2
Statussprzedane
 
Kartapobierz
Szczegółyzobacz
  
LokalM.48
Piętro5
Liczba pokoi2
Powierzchnia32.29 m2
Statussprzedane
 
Kartapobierz
Szczegółyzobacz
  
LokalM.47
Piętro5
Liczba pokoi2
Powierzchnia32.29 m2
Statussprzedane
 
Kartapobierz
Szczegółyzobacz
  
LokalM.46
Piętro5
Liczba pokoi1
Powierzchnia28.91 m2
Statussprzedane
 
Kartapobierz
Szczegółyzobacz
  
LokalM.45
Piętro5
Liczba pokoi1
Powierzchnia28.91 m2
Statussprzedane
 
Kartapobierz
Szczegółyzobacz
  
LokalM.44
Piętro4
Liczba pokoi3
Powierzchnia49.05 m2
Statussprzedane
 
Kartapobierz
Szczegółyzobacz
  
LokalM.43
Piętro4
Liczba pokoi2
Powierzchnia38.88 m2
Statussprzedane
 
Kartapobierz
Szczegółyzobacz
  
LokalM.42
Piętro4
Liczba pokoi1
Powierzchnia25.4 m2
Statussprzedane
 
Kartapobierz
Szczegółyzobacz
  
LokalM.41
Piętro4
Liczba pokoi1
Powierzchnia28.85 m2
Statussprzedane
 
Kartapobierz
Szczegółyzobacz
  
LokalM.40
Piętro4
Liczba pokoi1
Powierzchnia28.31 m2
Statussprzedane
 
Kartapobierz
Szczegółyzobacz
  
LokalM.39
Piętro4
Liczba pokoi1
Powierzchnia27.4 m2
Statussprzedane
 
Kartapobierz
Szczegółyzobacz
  
LokalM.38
Piętro4
Liczba pokoi1
Powierzchnia28.39 m2
Statuszarezerwowane
 
Kartapobierz
Szczegółyzobacz
  
LokalM.37
Piętro4
Liczba pokoi2
Powierzchnia32.29 m2
Statussprzedane
 
Kartapobierz
Szczegółyzobacz
  
LokalM.36
Piętro4
Liczba pokoi2
Powierzchnia32.29 m2
Statussprzedane
 
Kartapobierz
Szczegółyzobacz
  
LokalM.35
Piętro4
Liczba pokoi1
Powierzchnia28.91 m2
Statussprzedane
 
Kartapobierz
Szczegółyzobacz
  
LokalM.34
Piętro4
Liczba pokoi1
Powierzchnia28.91 m2
Statussprzedane
 
Kartapobierz
Szczegółyzobacz
  
LokalM.33
Piętro3
Liczba pokoi3
Powierzchnia49.05 m2
Statussprzedane
 
Kartapobierz
Szczegółyzobacz
  
LokalM.32
Piętro3
Liczba pokoi2
Powierzchnia38.88 m2
Statussprzedane
 
Kartapobierz
Szczegółyzobacz
  
LokalM.31
Piętro3
Liczba pokoi1
Powierzchnia25.4 m2
Statussprzedane
 
Kartapobierz
Szczegółyzobacz
  
LokalM.30
Piętro3
Liczba pokoi1
Powierzchnia28.85 m2
Statussprzedane
 
Kartapobierz
Szczegółyzobacz
  
LokalM.29
Piętro3
Liczba pokoi1
Powierzchnia28.31 m2
Statussprzedane
 
Kartapobierz
Szczegółyzobacz
  
LokalM.28
Piętro3
Liczba pokoi1
Powierzchnia27.4 m2
Statussprzedane
 
Kartapobierz
Szczegółyzobacz
  
LokalM.27
Piętro3
Liczba pokoi1
Powierzchnia28.39 m2
Statussprzedane
 
Kartapobierz
Szczegółyzobacz
  
LokalM.26
Piętro3
Liczba pokoi2
Powierzchnia32.29 m2
Statussprzedane
 
Kartapobierz
Szczegółyzobacz
  
LokalM.25
Piętro3
Liczba pokoi2
Powierzchnia32.29 m2
Statussprzedane
 
Kartapobierz
Szczegółyzobacz
  
LokalM.24
Piętro3
Liczba pokoi1
Powierzchnia28.91 m2
Statussprzedane
 
Kartapobierz
Szczegółyzobacz
  
LokalM.23
Piętro3
Liczba pokoi1
Powierzchnia28.91 m2
Statussprzedane
 
Kartapobierz
Szczegółyzobacz
  
LokalM.22
Piętro2
Liczba pokoi3
Powierzchnia49.05 m2
Statussprzedane
 
Kartapobierz
Szczegółyzobacz
  
LokalM.21
Piętro2
Liczba pokoi2
Powierzchnia38.88 m2
Statussprzedane
 
Kartapobierz
Szczegółyzobacz
  
LokalM.20
Piętro2
Liczba pokoi1
Powierzchnia25.4 m2
Statussprzedane
 
Kartapobierz
Szczegółyzobacz
  
LokalM.19
Piętro2
Liczba pokoi1
Powierzchnia28.85 m2
Statussprzedane
 
Kartapobierz
Szczegółyzobacz
  
LokalM.18
Piętro2
Liczba pokoi1
Powierzchnia28.31 m2
Statussprzedane
 
Kartapobierz
Szczegółyzobacz
  
LokalM.17
Piętro2
Liczba pokoi1
Powierzchnia27.4 m2
Statussprzedane
 
Kartapobierz
Szczegółyzobacz
  
LokalM.16
Piętro2
Liczba pokoi1
Powierzchnia28.39 m2
Statussprzedane
 
Kartapobierz
Szczegółyzobacz
  
LokalM.77
Piętro7
Liczba pokoi3
Powierzchnia48.82 m2
Statussprzedane
 
Kartapobierz
Szczegółyzobacz
  
LokalM.76
Piętro7
Liczba pokoi2
Powierzchnia38.79 m2
Statussprzedane
 
Kartapobierz
Szczegółyzobacz
  
LokalM.75
Piętro7
Liczba pokoi1
Powierzchnia25.4 m2
Statussprzedane
 
Kartapobierz
Szczegółyzobacz
  
LokalM.74
Piętro7
Liczba pokoi1
Powierzchnia28.85 m2
Statussprzedane
 
Kartapobierz
Szczegółyzobacz
  
LokalM.73
Piętro7
Liczba pokoi1
Powierzchnia28.31 m2
Statussprzedane
 
Kartapobierz
Szczegółyzobacz
  
LokalM.72
Piętro7
Liczba pokoi1
Powierzchnia27.4 m2
Statussprzedane
 
Kartapobierz
Szczegółyzobacz
  
LokalM.71
Piętro7
Liczba pokoi1
Powierzchnia28.39 m2
Statussprzedane
 
Kartapobierz
Szczegółyzobacz
  
LokalM.70
Piętro7
Liczba pokoi1
Powierzchnia32.29 m2
Statussprzedane
 
Kartapobierz
Szczegółyzobacz
  
LokalM.69
Piętro7
Liczba pokoi2
Powierzchnia32.29 m2
Statussprzedane
 
Kartapobierz
Szczegółyzobacz
  
LokalM.68
Piętro7
Liczba pokoi1
Powierzchnia28.91 m2
Statussprzedane
 
Kartapobierz
Szczegółyzobacz
  
LokalM.67
Piętro7
Liczba pokoi1
Powierzchnia28.91 m2
Statussprzedane
 
Kartapobierz
Szczegółyzobacz
  
LokalM.15
Piętro2
Liczba pokoi2
Powierzchnia32.29 m2
Statussprzedane
 
Kartapobierz
Szczegółyzobacz
  
LokalM.14
Piętro2
Liczba pokoi2
Powierzchnia32.29 m2
Statussprzedane
 
Kartapobierz
Szczegółyzobacz
  
LokalM.13
Piętro2
Liczba pokoi1
Powierzchnia28.91 m2
Statussprzedane
 
Kartapobierz
Szczegółyzobacz
  
LokalM.12
Piętro2
Liczba pokoi1
Powierzchnia28.91 m2
Statussprzedane
 
Kartapobierz
Szczegółyzobacz
  
LokalM.11
Piętro1
Liczba pokoi3
Powierzchnia49.05 m2
Statussprzedane
 
Kartapobierz
Szczegółyzobacz
  
LokalM.10
Piętro1
Liczba pokoi2
Powierzchnia38.88 m2
Statussprzedane
 
Kartapobierz
Szczegółyzobacz
  
LokalM.09
Piętro1
Liczba pokoi1
Powierzchnia25.4 m2
Statussprzedane
 
Kartapobierz
Szczegółyzobacz
  
LokalM.08
Piętro1
Liczba pokoi1
Powierzchnia28.85 m2
Statussprzedane
 
Kartapobierz
Szczegółyzobacz
  
LokalM.07
Piętro1
Liczba pokoi1
Powierzchnia28.31 m2
Statussprzedane
 
Kartapobierz
Szczegółyzobacz
  
LokalM.06
Piętro1
Liczba pokoi1
Powierzchnia27.4 m2
Statussprzedane
 
Kartapobierz
Szczegółyzobacz
  
LokalM.05
Piętro1
Liczba pokoi1
Powierzchnia28.39 m2
Statussprzedane
 
Kartapobierz
Szczegółyzobacz
  
LokalM.04
Piętro1
Liczba pokoi2
Powierzchnia32.29 m2
Statussprzedane
 
Kartapobierz
Szczegółyzobacz
  
LokalM.03
Piętro1
Liczba pokoi2
Powierzchnia32.29 m2
Statussprzedane
 
Kartapobierz
Szczegółyzobacz
  
LokalM.02
Piętro1
Liczba pokoi1
Powierzchnia28.91 m2
Statussprzedane
 
Kartapobierz
Szczegółyzobacz
  
LokalM.01
Piętro1
Liczba pokoi1
Powierzchnia28.91 m2
Statussprzedane
 
Kartapobierz
Szczegółyzobacz
  

Polecane mieszkania

M_72
27.4 m2
7 piętro
1 pokój
M_70
32.29 m2
7 piętro
1 pokój
M_69
32.29 m2
7 piętro
2 pokoje
M_68
28.91 m2
7 piętro
1 pokój

Kontakt

Biura sprzedaży

Wyślij wiadomość

Edach Invest J.Starownik i R.Kalicki sp. komandytowa

ul. Zawieprzycka 8J
20-228 Lublin

+48 668 208 208
+48 668 222 000

sowinskiego@edach.eu